Εκδόσεις

Οι εκδόσεις του φροντιστηρίου μας. Βιβλία σύγχρονα, που δίνονται δωρεάν στους μαθητές μας και καλύπτουν την νέα ύλη. Εργαλεία μάθησης στην τάξη και επανάληψης στο σπίτι. Ορισμένοι τίτλοι:

%d bloggers like this: