Πρόγραμμα Σπουδών 2022-2023

Γ’ Λυκείου

Ανθρωπιστικές Θετικές
Νεοελληνική Γλώσσα
& Λογοτεχνία
3 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα
& Λογοτεχνία
3 ώρες
Αρχαία 5 ώρες Μαθηματικά 5 ώρες
Λατινικά  3 ώρες Φυσική 4 ώρες
Ιστορία  3 ώρες Χημεία 3 ώρες
Σύνολο  14 ώρες Σύνολο  15 ώρες
Υγείας Οικ/μίας & Πληρ/κής
Νεοελληνική Γλώσσα
& Λογοτεχνία
3 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα
& Λογοτεχνία
3 ώρες
Φυσική 4 ώρες Μαθηματικά 5 ώρες
Βιολογία 4 ώρες Πληροφορική 3 ώρες
Χημεία 3 ώρες Οικονομία 3 ώρες
Σύνολο  14 ώρες Σύνολο  14 ώρες

Γ’ ΕΠΑ.Λ.

Μαθηματικά4 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία3 ώρες
1ο Μάθημα Ειδικότητας1,5 ώρα
2ο Μάθημα Ειδικότητας1,5 ώρα
Σύνολο10 ώρες

 Β’ Λυκείου                              

Ανθρωπιστικές Θετικές
Νεοελληνική Γλώσσα
& Λογοτεχνία
2 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα
& Λογοτεχνία
2 ώρες
Αρχαία 6 ώρες Μαθηματικά 5 ώρες
Λατινικά  2 ώρες Φυσική 3 ώρες
Ιστορία  2 ώρες Χημεία 2 ώρες
Σύνολο  12 ώρες Σύνολο  12 ώρες
Υγείας Οικ/μίας & Πληρ/κής
Νεοελληνική Γλώσσα
& Λογοτεχνία
2 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα
& Λογοτεχνία
2 ώρες
Φυσική 3 ώρες Μαθηματικά 5 ώρες
Βιολογία 2 ώρες Πληροφορική 2 ώρες
Χημεία 2 ώρες Οικονομία 2 ώρες
Άλγεβρα 2 ώρες
Σύνολο  11 ώρες Σύνολο  11 ώρες

Α’ Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2 ώρες
Άλγεβρα 2 ώρες
Γεωμετρία 2 ώρες
Φυσική  2 ώρες
Χημεία  1 ώρα
Αρχαία 3 ώρες
Σύνολο  12 ώρες

Γ’ Γυμνασίου

Μαθηματικά 3 ώρες
Φυσική 2 ώρες
Χημειά 1 ώρα
Γλώσσα  2 ώρες
Ιστορία  1 ώρα
Αρχαία & Ελένη 2 + 1 ώρες
Σύνολο  12 ώρες

Β’ Γυμνασίου

Μαθηματικά 3 ώρες
Φυσική 2 ώρες
Χημειά 1 ώρα
Γλώσσα  2 ώρες
Ιστορία  1 ώρα
Αρχαία & Ιλιάδα 2 + 1 ώρες
Σύνολο  12 ώρες

Α’ Γυμνασίου

Μαθηματικά 3 ώρες
Γλώσσα  2 ώρες
Ιστορία  1 ώρα
Αρχαία & Οδύσσεια 2 + 1 ώρες
Σύνολο  9 ώρες
%d bloggers like this: